Luštěniny V.-11. 6. 2022

Luštěniny V.

Páty ročník luštěnin byl ve znamení oslav 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. Celkem se nám zapojilo 22 týmů s téměř 100 luštiteli. Tento rok nám opět vyšlo krásné, snad přímo nádherné počasí a účastníci si mohli vyzkoušet opravdu náročné šifry, dokonce jsme se dohodli s festivalem šumivých vín a umístil k nim stanoviště s šifrou víno! Také se ukázalo, že klíčem k vítězství může být kvalitní mobilita pro přesen mezi stanovišti, elektrická koloběžka tentokrát určitě přišla vhod.

Vítězné týmy

 1. 1
  Kokosy na tripu
 2. 2
  Svědkové Baronovi
 3. 3
  Batmen

Šifry a jejich řešení

Všechny šifry, jejich řešení a nápovědy jsou vám k dispozici

Přímky

Šifra Přímky
Zobrazit nápovědu
 1. Rozděl přímky na úsečky. Některé jsou delší, některé jsou kratší.
Zobrazit řešení
 1. Přímky se navzájem rozdělují na úsečky (segmenty). Některé jsou delší a některé jsou kratší.
 2. Každá přímka reprezentuje jedno písmeno ve výsledném řešení, přičemž číslo na začátku udává pořadí písmene.
 3. Delší úsečky reprezentují čárky a kratší reprezentují tečky v Morseově abecedě. Například 1. přímka je rozdělena na čtyři úsečky: dlouhou, dlouhou, krátkou a krátkou (― ― • •), což v morseově abecedě značí písmeno “Z”.
 4. Všechny přímky pak reprezentují následující písmena:
 5. (― ― • •) -> Z
 6. (• ― • •) -> L
 7. (• •) -> I
 8. ( ― •) -> N
 9. (― ― • • •) -> 7
 10. (― ― ― ― ―) -> 0
 11. (― ― ― ― ―) -> 0

Řešení: ZLIN 700

Výhled do krajiny

Šifra Výhled do krajiny (1)
Šifra Výhled do krajiny (2)
Zobrazit nápovědu
 1. Které vrcholy jsou viditelné z místa, kde stojíte (písmeno “X”)?
Zobrazit řešení
 1. Na obrázku je zobrazena mapa s vrstevnicemi. Každá vrstevnice reprezentuje 100 výškových metrů.
 2. Na mapě se nachází různé typy míst, ale nás zajímají pouze vrcholy. Ostatní můžete hned vyškrtnout.
 3. Z místa, které je označené znakem “X” lze vidět pouze některé vrcholy, protože některé vrcholy jsou zakryty. (Části mapy, které nelze vidět, jsou vyznačeny šrafováním.)
 4. Vypsáním písmen pouze z viditelných vrcholů a seřazením podle nadmořské výšky dostanete výsledek.
 5. Výsledek je tedy: BRETON

Řešení: BRETON

Zmínka o Zlíně

Šifra Zmínka o Zlíně
Zobrazit nápovědu
 1. Vzdálenost mezi Zlíny.
Zobrazit řešení
 1. V textu se několikrát opakuje slovo Zlín (Zlínský)
 2. Vzdálenost mezi jednotlivými slovy Zlín nám dá čísla písmen v abecedě
 3. 6 F
 4. 18 R
 5. 9 I
 6. 20 T
 7. 26 Z
 8. 22 V
 9. 9 I
 10. 12 L
 11. 5 E
 12. 13 M
 13. Výsledek je tedy: FRITZVILEM

Řešení: FRITZVILEM

Obrázky

Šifra Obrázky
Zobrazit nápovědu
 1. Vypadá to jinak, ale říká se tomu stejně.
Zobrazit řešení
 1. Vybrat homononyma z obrázků
 2. Rozdělit na obdélníky 3x2
 3. Přečíst Braillovo písmo
 4. Výsledek je: REJCKA

Řešení: REJCKA

Víno

Šifra Víno
Zobrazit nápovědu
 1. Musíš mít tu správnou hladinu. :)
Zobrazit řešení
 1. Na etiketě se nachází 4 různě barevná čísla.
 2. Pokud je v láhvi správná hladina tekutiny tak, aby hladina protínala číslo a dva body stejné barvy, protíná také některá písmena.
 3. Pro číslo 1 a modrou barvu jsou to písmena: MRA,
 4. pro číslo 2 a červenou barvu jsou to písmena: KO,
 5. pro číslo 3 a zelenou barvu jsou to písmena: DR
 6. a pro číslo č a žlutou barvu jsou to písmena: AP.
 7. Výsledek je tedy: MRAKODRAP

Řešení: MRAKODRAP

Karlův rodokmen

Šifra Karlův rodokmen
Zobrazit nápovědu
 1. Ne Gertruda, ale sestra.
Zobrazit řešení
 1. Najít Karla
 2. Podle textu určit jeho příbuzné a seřadit podle abecedy (Antonín, Bronislav, Cecílie, Dana, Evžen, František a Gertruda)
 3. Číslo v obrázku udává pořadí písmene v typu rodinného stavu vzhledem ke Karlovi (ne jména). Příklad: Antonín (Karlův synovec) je první v abecedním pořadí, v obrázku u něj vidíme 4, to znamená, že bereme čtvrté písmeno ze slova synovec - tedy “o”.
 4. Složením všech takto získaných písmen dostáváme výsledek: OTRUBNA

Řešení: OTRUBNA

Od “jednadvacítky” k baťovým domkům

Šifra Od “jednadvacítky” k baťovým domkům (1)
Šifra Od “jednadvacítky” k baťovým domkům (2)
Zobrazit nápovědu
 1. Rodina vždy žije v jednom domě. Slož ho!
Zobrazit řešení
 1. Všechna příjmení v seznamu pracovníků jsou unikátní až na příslušníky rodin: Kalíků, Holemářů, Chytků, Dobešů a Smejkalů
 2. Z těchto rodin pracují v 21. budově vždy 3 členové. Když spojíme patra, kde pracují jednotliví členové, získáme 3. patrovou budovu - jejich domek. Například pro rodinu Kalíků jsou to patra 13, 9 a 8. Po spojení těchto pater získáme následující domek:
 3. Domek každé rodiny zobrazuje jedno písmeno. Například u rodiny Kalíků se jedná o “S”.
 4. Řešením je slovo vytvořené spojením všech těchto písmen: SOKOL

Řešení: SOKOL

Slepá Skvrna

Šifra Slepá Skvrna
Zobrazit nápovědu
 1. Najdi to, co ti tvá slepá skvrna skrývá.
Zobrazit řešení
 1. Každý z nás má na sítnici svého oka slepou skvrnu, kterou běžně nevnímá, ovšem při zavření jednoho oka ji lze “najít”.
 2. Zavřeme si tedy pravé oko a podíváme se na zelenou tečku v oku, pohybem papíru nalezneme takovou vzdálenost od něj, kdy nám modrá tečka zmizí.
 3. Při zachování stejné vzdálenosti se pak díváme na tečky stejné barvy jako oko a zapisujeme si tečky a čísla, která nám zmizí.
 4. To samé zopakujeme pro druhé oko.
 5. Výsledná čísla sečteme pro každé oko zvlášť.
 6. Součet pro levé oko nám dá 18 a pro pravé 94.
 7. Výsledek je tedy: 1894.

Řešení: 1894

Historie

Šifra Historie (1)
Šifra Historie (2)
Šifra Historie (3)
Zobrazit nápovědu
 1. Dosaďte odpovědi z historických fotografií do rovnic.
Zobrazit řešení
 1. Jako prerekvizita pro tuto šifru je správné zodpovězení otázek z historických fotografií. Odpovědi jsou následující:
 2. O kolik věžiček více měl zlínský zámek zobrazený na dobové fotografii oproti nynější podobě? Odpověď: 4
 3. Kolik nadzemních úrovní podlahy najdeme v novém altánu v Parku Komenského? Odpověď: 2
 4. V jakém roce 21. století byl do parku umístěn pamětní kámen připomínající přesun starého zlínského hřbitova? Odpověď: 15
 5. Kolik sloupů bylo přistaveno pod balkonem radnice oproti dobové fotografii? Odpověď: 6
 6. Kolika pruhová silnice byla vybudována před Vilou Tomáše Bati a rozdělila tak její rozsáhlou zahradu na 2 díly? Odpověď: 4
 7. Jakým dvojciferným číslem je označena budova, která nyní stojí na místě bývalého vyhřívaného koupaliště Baťák? Odpověď: 15
 8. Kolik budov nyní stojí na vyznačeném místě namísto komplexu škol na dobové fotografii? Odpověď: 2
 9. V kolika sloupcích jsou vysázeny aktuálně stojící lípy vysázené před zlínským hotelem na 100. výročí vzniku československé republiky? Odpověď: 7
 10. Při revitalizaci Gahurova prospektu vznikly travnaté plochy různých tvarů rozděleny chodníky. Jedna travnatá část má více vrcholů než ostatní. Kolik vrcholů to je? Odpověď: 5
 11. Nejprve je nutné do rovnic dosadit odpovědi z otázek na zadních stranách historických fotografií.
 12. Po vyřešení rovnic dostáváme čísla: 12, 21, 19, 20, 5, 14, 9, 14, 25.
 13. Tyto čísla udávají pořadí písmen v abecedě.
 14. Výsledek je tedy: LUSTENINY

Řešení: LUSTENINY

Bonusové informace k šifám

Každá šifra obsahuje menší, či delší doplňující informaci, která se váže buď s danou šifrou, nebo se stanovištěm šifry.

Přímky

Zlín slaví v roce 2022 výročí 700 let od první písemné zmínky. Statutární město Zlín proto připravilo řadu významných událostí a projektů. Do oslav se můžete zapojit i každý!

Výhled do krajiny

Park Komenského byl založen roku 1930 na místě bývalého panského dvora a zeleninové zahrady, která zajišťovala zásobování potravinami přilehlý zámek - choval se tu tehdy dobytek i drůbež, pěstovala zelenina a ovoce.

První zmínky o panském dvoře se však objevují již v první polovině 15. století. V roce 1804 získal zámek a okolní 3 ha park hrabě Breton, který park (dnešní Sad Svobody) upravil v anglickém stylu. Vybudovány byly 2 rybníčky, síť chodníků spojující horní a dolní část parku a květinové záhony.

Zmínka o Zlíně

První písemná zmínka o Zlínu pochází z roku 1322, kdy královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě.

Unikátní je skutečnost, že se o prodeji dochovaly hned čtyři listiny. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později byla zlínské veřejnosti představena pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie listiny.

Obrázky

Eliška/Alžběta Rejčka, též Alžběta Polská či Richenza ( 1. září 1288 Poznaň - 18. října 1335 Staré Brno) byla dvakrát česká a polská královna. Byla jedinou dcerou polského velkoknížete a od roku 1295 krále Přemysla II. Velkopolského a Rixy Švédské.

28. února 1322 byla podepsána kupní smlouva, kterou královna Eliška Rejčka kupovala část zdejšího panství včetně městečka Zlín - jedná se o první písemnou zmínku o Zlíně. Díky tomuto datu letos Zlín slaví 700 let výročí.

Víno

Zlínský mrakodrap, známý jako „jedenadvacítka", byl dokončen v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Tato 77,5 m vysoká budova byla před válkou nejvyšším objektem v Československu. Skutečnou technickou lahůdkou je výtah (kancelář šéfa firmy) o rozměrech 6 x 6 metrů s klimatizací a s umyvadlem.

Samozřejmostí je potrubní pošta či podlahové zásuvky elektrického proudu. Vrcholné Karfíkovo dílo je dnes národní kulturní památkou období funkcionalismu.

Karlův rodokmen

Otrubná je bývalý název dnešní ulice třídy Tomáše Bati. Vede centrem Zlína a měří více než 6 kilometrů. Název byl odvozen od ještě staršího názvu Potrubná, podle dřevěného potrubí, jímž byla vedena z Kudlovského potoka voda do zámku a pivovaru.

Od “jednadvacítky” k baťovým domkům

Ke zlínským spolkům přibyla v roce 1898 tělovýchovná jednota Sokol, k jejímž zakladatelům patřil i Tomáš Baťa. Sokol výrazně přispíval také k rozvoji kulturního života města například zřízením biografu a pěstoval zde liberálně demokratické prostředí.

Slepá Skvrna

Roku 1894 sourozenci Antonín, Tomáš a Anna Baťovi založili ve městě podnik na výrobu obuvi. Nově vzniklá firma Baťa zpočátku zápasila s obtížemi, roku 1895 převzal její vedení nejmladší ze sourozenců Tomáš, jenž roku 1897 zavedl výrobu úspěšného modelu, tzv. baťovek. S rozmachem firmy Baťa se pak pojil neobyčejný rozvoj celého města.

Historie

Jak jistě všichni víte, Luštěniny se konají už po 5. a my Vám všem chceme poděkovat za přízeň! Děkujeme, že jste všichni došli a těšíme se zase za rok!

Tým Luštěnin