Luštěniny V.-11. 6. 2022

Luštěniny V.

Páty ročník luštěnin byl ve znamení oslav 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. Celkem se nám zapojilo 22 týmů s téměř 100 luštiteli. Tento rok nám opět vyšlo krásné, snad přímo nádherné počasí a účastníci si mohli vyzkoušet opravdu náročné šifry, dokonce jsme se dohodli s festivalem šumivých vín a umístil k nim stanoviště s šifrou víno! Také se ukázalo, že klíčem k vítězství může být kvalitní mobilita pro přesen mezi stanovišti, elektrická koloběžka tentokrát určitě přišla vhod.

Vítězné týmy

  1. 1
    Kokosy na tripu
  2. 2
    Svědkové Baronovi
  3. 3
    Batmen

Šifry a jejich řešení

Všechny šifry, jejich řešení a nápovědy jsou vám k dispozici

Přímky

Luštěniny V. - Šifra Přímky

Výhled do krajiny

Luštěniny V. - Šifra Výhled do krajiny (1)
Luštěniny V. - Šifra Výhled do krajiny (2)

Zmínka o Zlíně

Luštěniny V. - Šifra Zmínka o Zlíně

Obrázky

Luštěniny V. - Šifra Obrázky

Víno

Luštěniny V. - Šifra Víno

Karlův rodokmen

Luštěniny V. - Šifra Karlův rodokmen

Od “jednadvacítky” k baťovým domkům

Luštěniny V. - Šifra Od “jednadvacítky” k baťovým domkům (1)
Luštěniny V. - Šifra Od “jednadvacítky” k baťovým domkům (2)

Slepá Skvrna

Luštěniny V. - Šifra Slepá Skvrna

Historie

Luštěniny V. - Šifra Historie (1)
Luštěniny V. - Šifra Historie (2)
Luštěniny V. - Šifra Historie (3)

Bonusové informace k šifám

Každá šifra obsahuje menší, či delší doplňující informaci, která se váže buď s danou šifrou, nebo se stanovištěm šifry.

Přímky

Zlín slaví v roce 2022 výročí 700 let od první písemné zmínky. Statutární město Zlín proto připravilo řadu významných událostí a projektů. Do oslav se můžete zapojit i každý!

Výhled do krajiny

Park Komenského byl založen roku 1930 na místě bývalého panského dvora a zeleninové zahrady, která zajišťovala zásobování potravinami přilehlý zámek - choval se tu tehdy dobytek i drůbež, pěstovala zelenina a ovoce.

První zmínky o panském dvoře se však objevují již v první polovině 15. století. V roce 1804 získal zámek a okolní 3 ha park hrabě Breton, který park (dnešní Sad Svobody) upravil v anglickém stylu. Vybudovány byly 2 rybníčky, síť chodníků spojující horní a dolní část parku a květinové záhony.

Zmínka o Zlíně

První písemná zmínka o Zlínu pochází z roku 1322, kdy královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě.

Unikátní je skutečnost, že se o prodeji dochovaly hned čtyři listiny. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později byla zlínské veřejnosti představena pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie listiny.

Obrázky

Eliška/Alžběta Rejčka, též Alžběta Polská či Richenza ( 1. září 1288 Poznaň - 18. října 1335 Staré Brno) byla dvakrát česká a polská královna. Byla jedinou dcerou polského velkoknížete a od roku 1295 krále Přemysla II. Velkopolského a Rixy Švédské.

28. února 1322 byla podepsána kupní smlouva, kterou královna Eliška Rejčka kupovala část zdejšího panství včetně městečka Zlín - jedná se o první písemnou zmínku o Zlíně. Díky tomuto datu letos Zlín slaví 700 let výročí.

Víno

Zlínský mrakodrap, známý jako „jedenadvacítka", byl dokončen v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Tato 77,5 m vysoká budova byla před válkou nejvyšším objektem v Československu. Skutečnou technickou lahůdkou je výtah (kancelář šéfa firmy) o rozměrech 6 x 6 metrů s klimatizací a s umyvadlem.

Samozřejmostí je potrubní pošta či podlahové zásuvky elektrického proudu. Vrcholné Karfíkovo dílo je dnes národní kulturní památkou období funkcionalismu.

Karlův rodokmen

Otrubná je bývalý název dnešní ulice třídy Tomáše Bati. Vede centrem Zlína a měří více než 6 kilometrů. Název byl odvozen od ještě staršího názvu Potrubná, podle dřevěného potrubí, jímž byla vedena z Kudlovského potoka voda do zámku a pivovaru.

Od “jednadvacítky” k baťovým domkům

Ke zlínským spolkům přibyla v roce 1898 tělovýchovná jednota Sokol, k jejímž zakladatelům patřil i Tomáš Baťa. Sokol výrazně přispíval také k rozvoji kulturního života města například zřízením biografu a pěstoval zde liberálně demokratické prostředí.

Slepá Skvrna

Roku 1894 sourozenci Antonín, Tomáš a Anna Baťovi založili ve městě podnik na výrobu obuvi. Nově vzniklá firma Baťa zpočátku zápasila s obtížemi, roku 1895 převzal její vedení nejmladší ze sourozenců Tomáš, jenž roku 1897 zavedl výrobu úspěšného modelu, tzv. baťovek. S rozmachem firmy Baťa se pak pojil neobyčejný rozvoj celého města.

Historie

Jak jistě všichni víte, Luštěniny se konají už po 5. a my Vám všem chceme poděkovat za přízeň! Děkujeme, že jste všichni došli a těšíme se zase za rok!

Tým Luštěnin