Luštěniny III.-18. 7. 2020

Luštěniny III.

Třetí ročník Luštěnin. Náš standard deštivého počasí byl dodržen a hodnotíme tedy jako úspěšnou akci. Děkujeme vám všem, že jste přišli na naše již klasické upršené odpoledne.

Vítězné týmy

 1. 1
  Eště Nevim
 2. 2
  Edhouse 42
 3. 3
  Chromý tým se Safronem

Šifry a jejich řešení

Všechny šifry, jejich řešení a nápovědy jsou vám k dispozici

Filmové Klasiky

Šifra Filmové Klasiky
Zobrazit nápovědu
 1. Počet herců na obrázku je důležitý.
Zobrazit řešení
 1. Přiřadit hlášky z filmů k jednotlivým obrázkům.
 2. Počet lidí na obrázku udává pozici písmene v přiřazené hlášce a toto písmeno je částí zašifrované zprávy.
 3. Písmena přečtena popořadě od první hlášky.

Řešení: klapky

Míček

Šifra míček byla zadána jako skutečný předmět. Zde na stránkach můžete naleznout pouze fotografie daného míčku. Pozor! Na fotkách se jedná o stejný míček.

Šifra Míček
Zobrazit nápovědu
 1. Otvory jako korálky na šňůrce. Teď už jen zjistit, který je který.
Zobrazit řešení
 1. Podle písmen daných na míčku, přiřaď písmena abecedy i k ostatním otvorům.
 2. Zapiš si písmena, kterými prochází šňůrka, v pořadí daném šňůrkou.
 3. Teď už stačí jen zjistit, které písmeno je první, aby heslo dávalo smysluplné slovo.

Řešení: klapky

Dopis

Šifra Dopis
Zobrazit nápovědu
 1. Při psaní je potřebné dobře volit slova.
Zobrazit řešení
 1. Zedník → Múrár - M
 2. Tramvaj → Električka - E
 3. Nádobí → Riad - R
 4. Žízeň → Smäd - S

Řešení: MERS

Jiný Pohled

Šifra Jiný Pohled
Zobrazit nápovědu
 1. Socha Masaryka, model starého Zlína na terase 21. budovy.
Zobrazit řešení
 1. Najít sochu Masaryka a směr, kterým se dívá
 2. Vyměřit 150 metrů dozadu od něj
 3. Zde se nachází Fakulta Humanitních studií
 4. Na Modelu starého Zlína se ovšem skrýva nápis “školy”

Řešení: školy

Skládačka

Šifra Skládačka
Zobrazit nápovědu
 1. Socha Masaryka, model starého Zlína na terase 21. budovy.
Zobrazit řešení
 1. Otoč a vynásob
 2. Otoč jednotlivé čtverce ve směru hodinových ručiček tak, aby červená čára vytvořila spojený obrazec
 3. Číslo ve čtvercích vynásobené počtem otočení ve směru hodinových ručiček udává hodnotu písmene
 4. Dosaď písmena za čísla z kódovací tabulky

Řešení: Elmar Klos

Kruhy

Šifra Kruhy
Zobrazit nápovědu
 1. Telefonní číslo.
Zobrazit řešení
 1. Kruhy reprezentují pohyby pro vytočení čísel na starém telefonu s otáčecím číselníkem
 2. Číslo je na infolinku Památníku Tomáše Bati no a to je i zašifrovaná zpráva

Řešení: PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI

Kamera, klapka, akce!

Šifra Kamera, klapka, akce!
Zobrazit nápovědu
 1. Najdi spojení.. ..tedy né. Najdi spojnici!
Zobrazit řešení
 1. Klapky musejí být seřazeny tak, aby je propojovala spojnice
 2. Na klapkách se nachází zašifrovaná zpráva v Braillově písmu

Řešení: velke kino

Rozsypaný čaj

Šifra Rozsypaný čaj
Zobrazit nápovědu
 1. Graphic anagram
Zobrazit řešení
 1. Jedná se o přesmyčku - záměnnou každé dvojice po sobě jdoucích znaků (první s druhým, třetí se čtvrtým, atd.) získáme pravý název šifry - “Graphic anagram”
 2. Stejným způsobem pak v obrázku zaměníme každé dva po sobě následující sloupce a získáme výslednou zprávu

Řešení: FILMFEST

Mat nebo Pat

Šifra Mat nebo Pat
Zobrazit nápovědu
 1. Bílý dá mat ve 3 tazích.
Zobrazit řešení
 1. Vc8+ Dxc8
 2. Dxg7+ Vxg7 (Nejlepší tah. Pokud černý hraje Ve8, hra končí dalším tahem bílého)
 3. Vxg7

Řešení: pes

Loga

Šifra Loga
Zobrazit nápovědu
 1. Loga, zkratky, žádný zmatky, hlava mapa souřadnice, předposlední u radnice.
Zobrazit řešení
 1. Nejprve je potřeba napsat první písmeno firmy pro daná loga.
 2. Dvojice čísel udávají souřadnice log, která tvoří zprávu:
 3. [2,4] -> Drupal -> písmeno D
 4. [1,1] -> Starbucks -> písmeno S
 5. [5,1] -> Zlín -> písmeno Z
 6. [5,2] -> O2 -> písmeno O

Řešení: DSZO

Bonusové informace k šifám

Každá šifra obsahuje menší, či delší doplňující informaci, která se váže buď s danou šifrou, nebo se stanovištěm šifry.

Filmové klasiky

Aukce filmových klapek je významným bodem doprovodného programu. Koná se od roku 1998. Každý rok je osloveno několik desítek význačných umělců z Česka i zahraničí, kteří obdrží filmovou klapku, již mají přetvořit na umělecké dílo (od maleb po plastiky). Takto umělecky ztvárněné klapky se pak draží ve veřejné aukci a výtěžek je určen na studentskou filmovou tvorbu. "

Minulý ročník bylo v nabídce 123 umělecky ztvárněných klapek, jejichž dražba celkem přinesla 2 654 000 Kč, což je nejvíc za celou historii. Největší zájem byl o klapku Jaroslava Němečka, jejíž cena se vyšplhala na 85 000 Kč.

Míček

Miloš Macourek byl český dramatik, básník a scenárista. Jako scenárista se podílel na mnoha českých komediích (např. Pane, vy jste vdova! nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku) a seriálech (především Arabela nebo večerníčky s Machem a Šebestovou).

Na nich spolupracoval především s režiséry Oldřichem Lipským a Václavem Vorlíčkem a už málo kdo ví, že Miloš Macourek pochází z nedaleké Kroměříže.

Dopis

MERS je Zlínská kapela, která se nerada škatulkuje do určitého hudebního žánru. Tvrdí o sobě, že je jejich hudba různorodá od pop/rocku až po alternativní směry.

Mezi jejich největší úspěchy patří soundtrack k filmu INTIMITY režiséra Iva Macharáčka a scénaristy Evžena Gogely (Tajemství staré bambitky).

Jiný pohled

Baťův mrakodrap nechal postavit Jan Antonín Baťa ve Zlíně podle projektu architekta Vladimíra Karfíka v letech 1936 - 1938 jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa.

Budova má číslo 21, říká se jí proto „jednadvacítka“. Označení budov v Baťově závodě bylo podle amerického stylu, kdy číslo udává přesnou polohu budovy v areálu, neboť první číslice (tedy dvojka) označuje řadu budovy (počítáno od východu k západu) a druhé číslo (tedy jednička) představuje řadu budovy (číslováno od jihu k severu).

Původně měla být administrativa firmy soustředěna do tří navzájem propojených třípodlažních budov. Avšak architekt Karfík přišel s návrhem jedné výškové budovy a Jana Antonína Baťu pro svou představu získal. Mrakodrap má 16 pater a výšku 77,5 m. Během výstavby se uplatnil standardní zlínský modul 6,15 * 6,15 m, který byl použit u většiny budov stavěných firmou Baťa.

Vzhledem k výšce stavby se jednalo o druhou nejvyšší budovu Evropy. Vyšší v té době byl již jen palác Všeobecné bankovní jednoty v Antverpách známý jako Boerentoren, mající výšku 87 m (dnes 97 m). Nejvyšší budovou světa tehdy byla Empire State Building v New Yorku o výšce 381 m.

Skládačka

Elmar Klos (26. ledna 1910 Brno - 19. července 1993 Praha) byl český filmový režisér, scenárista, dramaturg, pedagog a filmový manažer. Od roku 1934 působil ve Zlíně, na Kudlově, u Baťovy filmové firmy.

Mezi jeho největší filmové úspěchy patří film Obchod na korze z roku 1965, který získal o rok později Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Filmografie: 1952 Únos, 1955 Hudba z Marsu, 1957 Tam na konečné, 1958 Tři přání, 1963 Smrt si říká Engelchen, 1964 Obžalovaný, 1965 Obchod na korze, 1969 Touha zvaná Anada, ... Tak co, znáte některé z nich? :)

Kruhy

Budova od architekta Františka Lýdie Gahury, otevřená v roce 1933, rok po smrti Tomáše Bati, je nejhodnotnější památkou zlínského konstruktivismu a vrcholem fenoménu tzv. baťovské architektury.

Na první pohled je idea památníku jednoduchá: prázdný hranol umístěný ve viditelné poloze nad městem, v ose stoupajícího parkového prostoru, tvořený několika moduly zlínského skeletu o rozměrech 6,15 * 6,15 m a opláštěný pouze katedrálním sklem; uvnitř osudný letoun Junkers F 13, ve kterém Tomáš Baťa v roce 1932 zahynul krátce po startu z nedalekých Otrokovic při plánované letecké pracovní cestě do švýcarského

Möhlinu. Jeho mimořádnost spočívá v tom, že do něj architekt Gahura vtělil přímo vlastnosti Tomáše Bati - velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus, prostotu, pravdivost a poctivost - a vyjádřil je stavbou samotnou.

Kamera, klapka, akce!

Velké kino se nachází v centru Zlína. Spolu s ostatními funkcionalistickými budovami tvoří dominantu náměstí Práce a je jednou z charakteristických tváří centra moderního Zlína.

Funkcionalistickou stavbu architekta Františka Lydie Gahury nechala v roce 1932 postavit firma Baťa, původně jako provizórium. I díky tomu při stavbě byla použita unikátní svařovaná ocelová konstrukce, v takovém rozsahu vůbec poprvé na území tehdejšího Československa. '

Od roku 1961 se v něm každoročně koná Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Budova je od roku 2001 chráněna jako kulturní památka.

Původní kapacita sálu kina převyšovala 2 500 míst, jednalo se o první objekt kulturní vybavenosti ve Zlíně určený pro masovější návštěvy. Svou ohromnou kapacitou se stalo největším předválečným kinem v Československu. I současný počet míst (1 010) řadí toto kino k největším kinosálům v republice.

V roce 2016 byl vypracován posudek, podle kterého má kino narušenou statiku střechy, stěn a nosných konstrukcí, kino je tak od 1. 3. 2016 uzavřeno. Pro další provoz je potřebná komplikovaná rekonstrukce budovy, s níž však město Zlín, které kino vlastní, počítá. V současné době se připravuje ve spolupráci s památkáři rekonstrukce, po jejímž ukončení bude kino nadále sloužit svému účelu.

Rozsypaný čaj

Zlín Film Festival (též Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež) je mezinárodní filmový festival určený pro děti a mládež, který se pořádá na přelomu května a června ve Zlíně. První ročník se uskutečnil již v roce 1961 jako národní přehlídka československé kinematografie pro děti. V průběhu následujících desetiletí se ze zlínského festivalu stala významná mezinárodní filmová událost.

Přestože v podtitulu názvu se hovoří o dětech a mládeži, festival nabízí filmový i doprovodný program všem věkovým kategoriím. V posledních letech se festivalové filmové projekce uskutečňují nejen v samotném Zlíně, ale i v řadě dalších měst České republiky. Návštěvnost zlínského festivalu má dlouhodobě vzrůstající tendenci. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost 95 000 dětí i dospělých.

Mat nebo Pat

Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava je situován nedaleko zastavěné části Zlína a je přístupný městskou hromadnou dopravou. Kapacita útulku umožňuje umístit zde až 80 psů a 40 koček a může na přechodnou dobu sloužit i jako útočiště pro handicapovaná volně žijící zvířata, jako jsou například ježci a ptáci. Jen za rok 2017 zde přijali 521 psů a 340 koček.

Loga

Po patnácti letech provozu ukončil svou službu na linkách MHD Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice první nízkopodlažní kloubový trolejbus.

Vozidlo Škoda 25 Tr Irisbus má najeto 1 021 121 kilometrů. Podle znaleckého posudku i doporučení výrobce se po vzniklé závadě již nevyplatí trolejbus opravovat.